;

Wymiana Gumki w Pieczątce

Oferta Pieczątek » Wymiana Gumki w Pieczątce

 

Gumki do pieczątek, wymiana

 

 

 

Jak zamówić gumkę do pieczątki

 

 

Optymalnym sposobem zamówienia gumki do pieczątki jest podanie nazwy automatu( czy innego nośnika), do którego ma ona zostać zastosowana. Każdy automat pieczątkowy posiada swoją nazwę i numer modelu , dzięki któremu jesteśmy w stanie zidentyfikować jego wielkość i dostosowac odpowiednią płytke tekstową. Nazwa automatu z reguły składa się z nazwy firmy lub konkretnego modelu (na przykład Wagraf,Colop,Trodat, Shiny ) oraz numeru ( w wypadku automatu Wagraf to numer 1,2,3,4,5,6,7,8,55; w wypadku automatu Colop: nr.: 10,20,30,40,55; w wypadku automatu Trodat: 4910,4911,4912...). Wystarczy podac nazwę : Trodat 4912 lub Wagraf 3 abyśmy byli w stanie zidentyfikować dany automat i określić optymalną wielkość gumki, która się w nim zmieści. Następnie wystarczy podać dokładną treść pieczątki. Umożliwi nam to dokonanie wyceny. Treśc pieczątki można wysłać w tekscie widomości e-mail, przekazać telefonicznie lub przyjść do punktu, nie jest wymagane tworzenie własnego projektu. Jeśli jednak chcą Państwo przygotować własny projekt prosimy o przesłanie go w pliku z grafiką wektorową i czcionkami zmienionymi na krzywe. ( plik z rozszerzeniem : .cdr, .ai, .eps do tego poglądowy .pdf lub .jpg, który pomoże nam określić czy plik został u nas poprawnie wyświetlony). 

 

Cena gumki do pieczątki jest uzależniona od wielkości gumy oraz ilości wersów

 

 

Zamówienie pieczątek- uwagi 

 

Przy składaniu zamówienia lub odbiorze pieczątek należy pamiętać o przedstawieniu odpowiednich dokumentów stwierdzającyh prawo do posługiwania się stemplem: 

 

  • Spółki akcyjne, komandytowe, z ograniczoną odpowiedzialnością: kserokopia wyciągu z KRS 
  • Jednoosobowa działalność, spółka cywilna: Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej. 
  • Pieczątki lekarskie, adwokackie, inne pieczatki zawodowe: dokument stwierdzający prawo do wykonywania zawodu.
  • Pieczątki imienne świadczące o posiadaniu odpowiednich uprawnień(budowlanych, elektrycznych,itp.): dokument stwierdzający posiadanie tychże uprawnień.